Chuyển nhượng đất liệu có phải nộp lại tiền sử dụng đất đã được giảm?

Ông Nguyễn Tiến Sớm (Hải Phòng) là thương binh hạng 2. Ông được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2015 và được giảm 80% tiền sử dụng đất. Nay, ông muốn chuyển nhượng lại mảnh đất này. Ông có phải nộp lại số tiền sử dụng đất đã được giảm không?

(more…)

Xem tiếp

© 2018 Nhà Đất Cozynet. All Rights Reserved