Chống ùn tắc giao thông: Hà Nội rà soát toàn bộ các dự án nhà cao tầng

Nhằm chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, Hà Nội sẽ thực hiện rà soát lại toàn bộ các dự án xây dựng nhà cao tầng trong nội đô và toàn bộ quy hoạch phát triển giao thông đô thị Hà Nội.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ (tại Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 25/1 của Văn phòng Chính phủ), UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, kế hoạch phải xác định việc thực hiện kết luận của Thủ tướng về giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong giai đoạn 2016-2021; thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự ủng hộ từ Trung ương, các tỉnh, thành phố liên quan, sự đồng tình của nhân dân thủ đô và xã hội; huy động các nguồn lực để giải quyết tình trạng ùn tắc, cải thiện giao thông trong ngắn hạn và trung hạn, tạo tiền đề và cơ sở để đáp ứng yêu cầu giao thông đô thị của thành phố trong dài hạn.

Kế hoạch được thực hiện trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2021. Nội dung kế hoạch tập trung vào các nhóm giải pháp, gồm: đầu tư xây dựng các công trình giao thông và tổ chức giao thông; quy hoạch đô thị; cơ chế đầu tư và kêu gọi đầu tư dự án; sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để bán đấu giá, đối ứng dự án BT (xây dựng – chuyển giao) các công trình giao thông; rà soát, tạo nguồn lực tài chính để thực hiện dự án.

Về giải pháp liên quan đến quy hoạch đô thị, thành phố chỉ đạo thành lập tổ công tác liên ngành do giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc làm tổ trưởng, lãnh đạo các sở, ngành tham gia là thành viên gồm Sở Giao thông vận tải, Kế hoạch – Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội để nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện tổng hợp, rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về quản lý đô thị Hà Nội (đất đai, quy hoạch, xây dựng, dân cư, di chuyển các cơ sở kinh doanh, giáo dục đào tạo ra bên ngoài, không gian quy hoạch kiến trúc khu vực nội đô lịch sử…) cho phù hợp, trong đó chú trọng nhiệm vụ hạn chế tăng dân số cơ học trong khu vực nội đô lịch sử.

Rà soát lại toàn bộ các dự án xây dựng nhà cao tầng trong nội đô. Tổng hợp, rà soát lại toàn bộ quy hoạch phát triển giao thông đô thị Hà Nội. Khi nghiên cứu quy hoạch chi tiết các dự án khu nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp, thương mại, phải đảm bảo giao thông của dự án và kết nối giao thông với khu vực gần khu vực dự án trước khi đầu tư xây dựng công trình, đề xuất đầu tư xây dựng các nút giao thông xung quanh (nếu không đáp ứng), xây dựng hệ thống giao thông trước khi cho phép chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Không đề xuất quy hoạch xây dựng các khu chung cư cao tầng tại các khu vực bến xe, bệnh viện, trường học đã di dời và trong khu vực nội đô lịch sử. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các kế hoạch, chương trình phát triển đô thị thành phố, lưu ý yêu cầu đầu tư phát triển giao thông đi trước, đô thị hai bên tuyến đường giao thông phát triển sau một bước.