Nhiều doanh nghiệp vật liệu xây dựng không nung chung cảnh “chết đứng”

Năm 2010, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 567/QĐ-TTg về chương trình phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) không nung đến năm 2020. Nhiều doanh nghiệp sau đó đã hào hứng tham gia đầu tư. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó không lớn được sau 7 năm ra đời. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp đã rời bỏ sân chơi vật liệu không nung.

(more…)

Xem tiếp

© 2018 Nhà Đất Cozynet. All Rights Reserved