Không có sự tương đồng khi quy hoạch hai bên sông Hồng

Hà Nội đang khởi động lại việc nghiên cứu quy hoạch hai bên sông Hồng có sử dụng nguồn vốn tài trợ của 3 tập đoàn bất động sản. Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, do dòng sông Hồng có đặc trưng rất khác so với các nước nên không thể đặt ra vấn đề tương đồng ở đây được.

(more…)

Xem tiếp

© 2018 Nhà Đất Cozynet. All Rights Reserved